Registrace domén

Informacje o rejestracji domeny .DE

cena
Rejestracja domeny na 1 rok
55,90 zl
Przedłużenie domeny na 1 rok
56,90 zl
Opłata za zmianę właściciela domeny

Registrator

Przedmiotem usługi jest dostarczanie klientowi wirtualnego serwera (tzw. webhosting) przez  Internet. Hosting definiuje sie jako wynajęcie przestrzeni na serwerze dostawcy, dostarczanie danych poprzez HTTP poprzez internet  oraz obsługa kont e-mail do wysyłania i odbierania poczty.

Klient może także zamówić od dostawcy dowolną liczbę nazw domen czy innych usług użytkownika, o ile te usługi nie są przedmiotem specjalnej oferty.

Klient zgadza się zapłacić dostawcy ustaloną cenę. Obowiązujące ceny można znaleźć w aktualnym cenniku , który jest stale dostępny na stronie dostawców.

Po zamówieniu usługi, na adres klienta zostaje wysłany e-mail z przyddzielonym numerem zapłaty. Klienci z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej mogą korzystać z oddzielnych rachunków bankowych założonych w bankach w danym kraju (w Czechach w Raiffeisen Banku dla koron czeskich i w Słowacji w Tatra Banku dla euro). Po zaksięgowaniu pełnej kwoty na rachunku bankowym dostawcy, zostaje wysłanye-mail aktywacyjny dający klientowi dostęp do informacji niezbędnych do zarządzania usługami. Następnie klient otrzymuje fakture wystawioną w walucie obowiązującej w jego kraju z doliczonym podatkiem i ważną w całej Unii Europejskiej

Inne informacje

Klienci z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej mogą korzystać z oddzielnych rachunków bankowych utrzymywanych w bankach w danym kraju (w Czechach w Raiffeisen Banku dla koron czeskich i w Słowacji w Tatra Banku dla euro).

Zmiana rejestratora:
Data wygaśniecie:
Więcej informacji: