Registrace domén

Informacje o rejestracji domeny .IT

cena
Rejestracja domeny na 1 rok
53,90 zl
Przedłużenie domeny na 1 rok
66,90 zl
Opłata za zmianę właściciela domeny

.IT jest domeną narodową Włoch. Realtime Register jest oficjalnym członkiem it-nic. Możemy szybko i sprawnie zorganizować rejestrację, przeniesienie lub zmianę nazwy domeny .IT. Rejestr nazwy domeny .IT można znaleźć na http://www.nic.it/.

Kto może ubiegać się od nazwę domeny .IT?

Organizacje i firmy które posiadają siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej. Osoby fizyczne mieszkające na terytorium Wspólnoty Europejskiej.
W przypadku osób fizycznych jest  wymagany jest dowód potwierdzający tożsamość, organizacje muszą dostarczyć ważny numer VAT rejestrującego.

Dodatkowe informacje rejestranów .IT

Dodatkowe szczegółów na temat rejestracji .IT można uzyskać poprzez menu “Informacje kontaktowe” i podmenu “Informacje dodatkowe” dla wybranego kontaktu.

Czy istnieją szczególne wymogi, aby zarejestrować domenę .IT ?

Musi zawierać od 3 do 63 znaków.  Nie może się zaczynać ani kończyć znakiem (“-”) .

Dodatkowe wymagania domeny .it

Dodatkowe wymagania można znaleźć na Appendix .it w General Terms and Conditions. W tej chwili rejestracja domen .uk odbywa się gdy, dealer, klient i użytkownik końcowy zgadzają się na dodatkowe warunki. Odsprzedawca oświadcza, że wprowadzi Ogólne Warunki Umowy, jak również Appendix .it będący przedmiotem zamówienia, który ma z klientem lub użytkownikiem końcowym (czyli właścicielem nazwy domeny).

 

Zmiana rejestratora:
Data wygaśniecie:
Więcej informacji: