Registrace domén

Informacje o rejestracji domeny .LI

cena
Rejestracja domeny na 1 rok
82,90 zl
Przedłużenie domeny na 1 rok
102,90 zl
Opłata za zmianę właściciela domeny

.LI jest rozszerzeniem dla nazw domen w LIECHTENSTEIN. Realtime Register jest oficjalnym członkiem Nominet. Możemy zorganizować rejestrację, przeniesienie lub zmianę nazwy domeny .LI szybko i sprawnie. Rejestr nazwy domeny .UK można znaleźć na  http://www.switch.ch.

Kto może zarejestrować domenę .LI?

Każdy może zarejestrować taką domenę.

Czy istnieją szczególne wymogi, aby zarejestrować domenę .LI?

Musi zawierać od 3 do 63 znaków.  Nie może się zaczynać ani kończyć znakiem (“-”) .

Czy domeny IDN obsługują domeny .LI?

Tak, następujące znaki są obsługiwane: à á â ã ä å ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ œ.

 

Zmiana rejestratora:
Data wygaśniecie:
Więcej informacji: